Dine rettigheder ift. ophavsret

Ophavsret – hvad er det og hvordan fungerer det

Har du skrevet en tekst, fremstillet et foto/billede eller noget helt tredje, som er unikt og helt dit eget – så er det værd at kende til reglerne om ophavsret. Regelsættet indeholder mange og indviklede regler, og netop de regler er vigtige at kende, hvis du arbejder online såvel som offline – det er nemlig det regelsæt der beskytter og sikrer ejerens ret til sit eget unikke værk. Ophavsret, eller copyright, som det hedder på engelsk, sikrer journalister, fotografer, kunstnere, forfattere, skribenter, bloggere m.m., at deres værker ikke bliver publiceret, kopieret eller deslige. Derfor omfatter og beskytter loven om ophavsret blandt andet:

 • Tekster
 • Bøger
 • Grafisk materiale
 • Fotografier
 • Logoer
 • Illustrationer
 • Artikler
 • o.lign.

Så er du tekstforfatter, fotograf, grafiker, webshop ejer, blogger eller privatperson, så er/burde reglerne om ophavsret sidde på rygraden. Der er mange penge i, at værne om sine egne kreative evner, og udover dette så er det aldrig fedt, at se andre bruge ens værk uden at de har fået lov.

Der kan være ophavsret på alle værker, hvor en person har frembragt noget efter egen kreativ evne, der er unikt og har særpræg – det kaldes at værket har værkshøjde. Dog er skarpladte ord som ’særpræg’ og ’kreativ’ relative, da det også blot kan omhandle en kort tekst om et givent produkt.

Kort fortalt så betyder særpræg, at når to personer uafhængigt af hinanden ikke vil opnå samme resultat ved at skabe et værk (en tekst, billede, artikel osv.).

 

Ophavsretten i Danmark – og EU

I Danmark og det meste af EU skal der ikke meget til, før et værk har særpræg og dermed er beskyttet af ophavsretten. Et eksempel kan være, at et foto, selv hvis det er taget med mobiltelefon, er beskyttet af loven om ophavsret. Der ses løsere på tekster, da eksempelvis lister over fakta, produktspecifikationer og lignende kan skrives af de fleste.

Er ophavsmanden ansat i en virksomhed, og er værket blevet frembragt i forbindelse med virksomheden og arbejdet, har virksomheden normalvis ophavsret over værket. For at dette gør sig gældende, skal personen være ansat i virksomheden og altså ikke som freelancer, konsulent eller andet.

Er ophavsmanden derimod ansat som freelancer, kan personen ved skriftlig aftale ’sælge’ eller overdrage retten til at bruge værket i et særligt aftalt omfang – eller faktisk de fulde rettigheder over et værk. Hvis andet ikke aftales, vil ophavsretten altid være ved personen, der har skabt værket.

Sådan opnås ophavsret

Ophavsretten er automatisk. Det vil sige, at ophavsretten tilfalder et kreativt værk, såfremt det har værkshøjde. Altså, unikt og har særpræg. Som ophavsmand er det heller ikke nødvendigt at påråbe sig ophavsret – så længe du kan bevise, at værket er dit eget – er det også beskyttet. Så ingen forebyggende indsats er nødvendig for at påkræve ejerskab over et billede, tekst m.m.

Krænkelse af ophavsretten

Ophavsretten krænkes i det øjeblik en privatperson eller et firma publicerer dit værk, eller dele af det, uanset sammenhæng. Ved fotografier, billeder og andre illustrationer gør det sig også gældende, at ophavsretten er krænket, hvis dele af værket anvendes. Selv hvis værket redigeres og ændres uden tilladelse, er det en krænkelse.

Tekster som artikler og blogindlæg er af en anden og sværere historie. Det er muligt at omskrive værket, såfremt afvigelsen fra originalværket er stor nok.

Der kan findes afvigelser: Bruges værket privat og sælges det ikke videre eller på anden måde vises uden for private sammenhænge kan der være tale om en afvigelse. Hvis en person printer et værk og hænger op i sit eget hjem, vil det normalt blive anset som brug i private sammenhænge. Printes samme værk og sættes op på en arbejdsplads, kan brugen af billedet pludselig omfattes af loven om ophavsret.

Anvender en andenpart et værk i ændret eller uændret tilstand, kan ophavsmanden påråbe sig ret til vederlag og godtgørelse i henhold til loven. Slutteligt skal det tilføjes, at ophavsretten er gældende indtil 70 år efter ophavsmandens død eller hvis andet er testamenteret.

Hvornår har jeg krav på kompensation

For at gøre en lang historie kort, så kan du have krav på kompensation, hvis en person, virksomhed eller lign.:

 • … har kopieret dit værk, og gjort det tilgængeligt for offentligheden
 • … ikke har krediteret dig for din tekst eller billede
 • … har redigeret i dit værk

For at uddybe ovenstående punkter, så betyder det, at hvis en en person, virksomhed, organisation o.lign. har kopieret dit værk, og gjort det tilgængeligt for offentligheden, at de har taget dit værk, som kan være et billede, en tekst, artikel, logo m.m., og  smidt det op på Facebook, i en online eller trykt avis, et magasin, en hjemmeside m.m.

Det kan også være en krænkelse, hvis du ikke er blevet krediteret for dit værk, også selvom du har givet krænkeren lov til at bruge dit værk. Dette kunne f.eks. være, hvis du har givet en avis lov til at bruge dit billede, og de så ikke krediterer dig, så vil de under normale omstændigheder stadigvæk krænke din ophavsret.

Selvom krænkeren, som kan være en virksomhed eller privatperson, ændrer i dit værk, vil det normalt være en krænkelse af din ophavsret. Faktisk vil det betyde, at de laver en grovere krænkelse af din ophavsret, da man ikke må redigere i original værker uden tilladelse fra rettighedshaveren.

Før man bør kræve kompensation fra krænkeren, er der visse betingelser som bør opfyldes. Det er ikke et krav at disse betingelser opfyldes, men det er en god ide, da man vil stå stærkere i en evt. retssag. Betingelserne er som følgende:

Det er dog vigtigt at huske på, at der altid er andre faktorer som spiller ind, så selvom du er i tvivl om du er berettiget til kompensation, så kontakt os gerne på mail@kopieret.dk.

Kopieret-slideshow

Er du klar til at starte dit krav nu?

Du kan være berettiget til en økonomisk kompensation
hvis dit billede er blevet uretmæssigt anvendt.

Start mit krav nu!

Gratis og uforpligtende vurdering af din sag - Det tager kun minutter!